Technológie

Modernými a overenými technológiami ponúkame zákazníkom služby ako:

Frézovanie

  • 3 osá CNC vertikálna fréza
  • 4 osá CNC vertikálna fréza
  • 5 osá CNC vertikálna fréza

Sústruženie

  • CNC sústruh
  • Konvenčný sústruh
  • Karusel s kopírovacím a prídavným brúsnym zariadením

 

Montáž

  • montáž podskupín
  • montáž skupín

 

 

Lisovanie

  • lis lisovacou silou 8Ot