Sústruženie

Poskytujeme služby na CNC sústruhu a na konvenčnom vertikálnom a horizontálnom sústruhu. Sústruženie je trieskové obrábanie na opracovanie vonkajších a vnútorných povrchov, pri ktorom sa využívajú otáčavé pohyby obrobku a nástroja – sústružníckeho noža. Nôž vykonáva posuv rovnobežne s osou otáčania obrobku, alebo kolmo na os otáčania obrobku.

V rámci sústruženia vykonávame:

  • Hrubovanie rotačných plôch
  • Dokončovacie sústruženie rotačných plôch
  • Sústruženie zápichov
  • Sústruženie tvarových plôch

Rôzne druhy kovov a plastov si delíme v našej výrobnej hale. Pre poskytnutie čo najkomplexnejšej služby, v kooperácii tiež zabezpečujeme tepelné spracovanie (kalenie, cementovanie, nitridovanie) a povrchové úpravy (zinkovanie, elox, niklovanie, chrómovanie, čiernenie).

Špecializujeme sa na malé a stredné série ako aj kusovú výrobu podľa požiadaviek zákazníka.