Frézovanie

 

Poskytujeme služby na CNC frézach, ktoré využívajú rotačný pohyb nástroja ako hlavný rezný pohyb a pohyb obrobku do rezu frézy. Jedná sa o trieskové obrábanie materiálu, v našom prípade železných a neželezných kovov a rôznych druhov plastov.

V rámci frézovania vykonávame:

  • Frézovanie rovinných plôch
  • Frézovanie tvarovo zložitých plôch s využitím plynulého 5-osého frézovania


Materiál si delíme v našej výrobnej hale, prípadne ho dávame v rámci kooperácie rezať laserom a vodným lúčom. Pre poskytnutie čo najkomplexnejšej služby, v kooperácii tiež zabezpečujeme tepelné spracovanie (kalenie, cementovanie, nitridovanie) a povrchové úpravy (zinkovanie, elox, niklovanie, chrómovanie, čiernenie).

Špecializujeme sa na malé a stredné série ako aj kusovú výrobu podľa požiadaviek zákazníka.