Naše Služby

Spoločnosť IQ Machining ponúka výrobu kovových produktov hlavne trieskovým obrábaním (sústružením a frézovaním).

Hlavným cieľom spoločnosti IQ Machining je neustále sa zlepšovanie podľa požiadaviek zákazníka. Ku každému projektu sa staviame spoľahlivo, zodpovedne a hlavne odborne.