Zmena názvu L-TRADE, s.r.o. na IQ Machining, s.r.o.

Oznamujeme vám, že dňom 03.06.2017 sa firma L-TRADE, s.r.o. premenovala na IQ Machining,  s.r.o. a takisto zmenila svoje sídlo z Komenského č. 19 na Československej armády č. 11051, Martin.

Späť