Verejná súťaž podlimitná – TOVARY – súťažné podklady

Predmet zákazky: Obstarávanie viacosového obrábacieho stroja. Pre zobrazenie kompletného znenia dokumentu pre Verejné obstarávanie – Verejnú súťaž – Obstaranie viacosového obrábacieho stroja kliknite prosím TU.

Späť