Oznámenie o termíne a mieste konania vyhonotenia ponúk ITMS

VEC: Oznámenie o termíne a mieste konania vyhodnotenia ponúk ITMS, názov projektu: Obstaranie viacosového obrábacieho stroja. Pre zobrazenie kompletného znenia domumentu kliknite prosím TU.

Späť