Aktuality

Nový CNC sústruh

V júni 2017 firma IQ Machining, s.r.o. obstarala nový CNC sústruh.

Zverejnenie dodatku č. 3

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Kúpna zmluva

Kúpa 5-osého obrábacieho centra.

Termín a miesto konania otvárania ponúk časť „KRITÉRIÁ“

Oznámenie o termíne a mieste konania otvárania ponúk časť „KRITÉRIÁ“

Oznámenie o termíne a mieste konania vyhonotenia ponúk ITMS

Oznámenie o termíne a mieste konania vyhodnotenia ponúk ITMS

Verejná súťaž podlimitná – TOVARY – súťažné podklady

Predmet zákazky: Obstarávanie viacosového obrábacieho stroja.

Výzva na predkladanie ponúk (podmienky zákazky)

WYT Vestník č. 39/2014 -Výzva na predkladanie ponúk (podmienky zákazky)